bibliografie

Verder lezen?

Bij vrijwel iedere opgraving en bij elk museum worden gratis brochures verstrekt met informatie en een plattegrond. Deze informatiefolders zijn meestal in het Grieks en Engels en worden verstrekt door de overheid (het ministerie van Cultuur en Sport, de Archeologische Dienst en de Gezamenlijke Griekse Monumenten en Musea). De informatie betreft veelal de hoogtepunten. Bij de iets grotere musea en opgravingen worden ook redelijk goedkope gidsen verkocht die eveneens door de overheid worden uitgegeven. Soms zijn dat zeer gedateerde uitgaven met foto's uit de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw, maar de informatie die verstrekt wordt is wel correct. Regelmatig vind je gelukkig ook heruitgaven met recentere foto's en kleine aanpassingen in de tekst.

Op particuliere basis worden bij de grotere opgravingen en musea (Mycene, Corinthe en Akropolis bijvoorbeeld) prachtige boeken verkocht, eveneens tegen zeer vriendelijke prijzen.

1177 v.Chr. Het Einde Van De Beschaving, Eric H. Cline, 2014, Anbo Anthos

Het boek geeeft een antwoord op de vraag 'Waardoor kwam er een plotseling einde aan de toen heersende beschaving rond het jaar 1177 v.Chr.?' Het einde van de Bronstijd en de Myceense beschaving. Zeer interessante informatie en een nieuwe kijk op de gebeurtenissen. Gaat niet alleen over Griekenland, maar ook over de gehele oostkust van de Middellandse Zee. Gaat om een periode die bepalend is geweest voor onze beschaing. Schrijver is hoogleraar klassieke oudheid en antropologie.

 

A CONCISE HISTORY OF GREECE, third edition, Richard Clogg, 2013, Cambridge University Press

Een Engelstalig boek met zeer uitgebreide informatie over de geschiedenis van Griekenland na 1453 (de val van Byzantiium) tot aan 2012. Toegankelijk maar soms ook bijna wetenschappelijk boek dat, naast de geschiedenis, ook iets vertelt over de Griekenland en de Grieken in de moderne samenleving.

 

A HANDBOOK OF GREEK ART, Gisela M.A. Richter, 2003, Phaidon

De schrijfster overleed op 90-jarige leeftijd in 1972; informatie is dus hier en daar gedateerd. Nieuwe ontdekkingen en gezichtspunten ontbreken in deze (uitgebreide) Engelstalige inleiding in de Griekse kunstgeschiedenis. Voorzien van veel (zwart-wit) foto's en illustraties.

 

ANCIENT CORINTH The site and the museum, Petros G. Themelis, uitgave 2004, Editionos Hannibal Athens

Engelstalige uitgave verkrijgbaar bij opgraving en museum met informatie per onderdeel van de opgraving en een korte beschrijving van wat er in het museum te zien is. Niet gedetailleerd, maar noemt wel de hoogtepunten.

 

ANCIENT CORINTHIA, Konstantinos Kissas, 2013 Foinikas Publications

Prachtige engelstalige uitgave uit 2013 met uitgebreide informatie over alle (grote en kleine) opgravingen in de (antieke) provincie Corinthia.

 

ATHENE EN DE PELOPONNESUS REISGIDS, Daniël Koster, 2004, Arbeiderspers

Dik handboek voor de toeristische bezoeker van Athene en de Peloponnesus. Schrijver geeft juiste en uitgebreide informatie maar heeft soms een vervelend kwasie populair taalgebruik. Ondanks dat laatste een goede reisgids. Informatie voor het laatst aangepast in 2004.

 

CLASSICAL CIVILISATION, Reader for GCSE, Sally Knights, James Renshaw & Paul Buckley, 2009, Oxford University Press

Engelstalig boek voor leerlingen van het voortgezet onderwijs (General Certificate of Secundary Education). Leerlingen worden voorbereid op hun examen met vragen aan het einde van elk hoofdstuk. De bijgeleverde CD bevat delen van Homerus' Odyssey' en 'Metamorphoses'. Gaat niet alleen over Griekenland, maar ook over de Romeinen.

 

CORINTHIA - ARGOLIDA, Elsi Spathari, 2010, Hesperos Editions

Engelstalige uitgave verkrijgbaar in de toeristencentra. Gaat in op Corinthe, Mycene, Epidaurus, Nemea, Argos, Tiryns en Nauplion. Een aardig naslagwerk of juist ter voorbereiding op een bezoek aan de regio. Zowel geschiedenis als archeologie, stedelijke bezienswaardigheden en musea.

 

DE SCHATTEN VAN GRIEKENLAND, Kunstreisgids, Stefano Maggi, Christina Troso, 2005, Kosmos Z&K Uitgevers

Dikke complete gids over de kunstschatten van Griekenland, rijkelijk voorzien van foto's en illustraties. Informatie is niet altijd even correct. Wel handig als naslagwerk of als voorbereiding op een bezoek aan een opgraving cq. museum, waaarvan alleen de belangrijkste worden genoemd en beschreven.

 

DE SCHONE HELENA voor wie duizend schepen uitvoeren, Bettany Hughes, 2006, Mouria

Ongeveer 400 bladzijden over de rol van de mooie Helena van Sparta, (die getrouwd was met Menelaus en geschaakt werd door de Trojaanse prins Paris) in de kunstgeschiedenis. Hoe werd Helena een inspiratiebron voor kunstenaars als Da Vinci, Dante, Shakespeare en Strauss. Soms heeft Helena een slachtoffer rol, dan weer is het een vrouw met een enorme kracht.

 

DE TOEKOMST KOMT VAN ACHTER, Frans van Hasselt, 2007, Het Griekse Eiland

Een prettig leesbare beschrijving van het algemene, dagelijkse leven in Griekenland met de nadruk op Athene. Geschreven in de vorm van columns, die Van Hasselt geschreven heeft voor het NRC Handelsblad en Lychnari. Hij woonde sinds 1959 in Griekenland en was 50 jaar correspondent. Hij overleed op 83-jarige leeftijd in 2011.

 

EPIDAURUS the sanctuary of Asclepios and the museum, Angeliki Charitonidou, 1978, Clio Editions Athens

Engelstalige uitgave verkrijgbaar bij de opgraving; datum herdruk is onbekend. Informatie over de opgraving en het museum met foto's, tekeningen en plattegronden.

 

GREECE: THE PELOPONNESE, Andrew Bostock, 2011, Bradt Travel Guides

Goede Engelstalige gids voor de bezoeker van de Peloponnesus. Schrijver noemt ook de niet-alledaagse bezienswaardigheden. Geeft ook wandelingen aan, helaas niet altijd met duidelijke instructies.

 

GREEK SCULPTURE THE ARCHAIC PERIOD, John Boardman, 1991, Thames & Hudson Ltd.

Buitengewoon handzaam boek bordevol uitstekende informatie over de Griekse beeldhouwkunst; in mijn ogen een standaardwerk voor iedere liefhebber van (griekse) beeldhouwkunst. Met veel (zwart wit) foto's. De schrijver behandelt de voor de tijd nieuwe ontwikkelingen en invloeden. Hij wordt gezien als de autoriteit op zijn vakgebied (Britain's most distinguished historian of ancient Greek art).

 

GREEK SCULPTURE THE CLASSICAL PERIOD, John Boardman, 1985, Thames & Hudson Ltd.

Buitengewoon handzaam boek bordevol uitstekende informatie over de Griekse beeldhouwkunst; in mijn ogen een standaardwerk voor iedere liefhebber van (griekse) beeldhouwkunst. Met veel (zwart wit) foto's. De schrijver behandelt de voor de tijd nieuwe ontwikkelingen en invloeden. Hij wordt gezien als de autoriteit op zijn vakgebied (Britain's most distinguished historian of ancient Greek art).

 

GREEK SCULPTURE THE LATE CLASSICAL PERIOD, John Boardman, 1995, Thames & Hudson Ltd.

Buitengewoon handzaam boek bordevol uitstekende informatie over de Griekse beeldhouwkunst; in mijn ogen een standaardwerk voor iedere liefhebber van (griekse) beeldhouwkunst. Met veel (zwart wit) foto's. De schrijver behandelt de voor de tijd nieuwe ontwikkelingen en invloeden. Hij wordt gezien als de autoriteit op zijn vakgebied (Britain's most distinguished historian of ancient Greek art).

 

GRIEKENLAND ATHENE EN HET VASTELAND, Marc Dubin, 2004, Capitool Reisgidsen, Van Reemst uitgeverij

Kwalitatief goede gids met veel foto's en illustraties. Gaat vooral in op de hoogtepunten met hier en daar wat interessante achtergronden.

 

GRIEKSE KUNST EN ARCHEOLOGIE, John Griffiths Pedley, 1999, Könemann

Geschreven als inleiding voor beginnende studenten in Griekse archeologie. Gaat zowel in op de architectuur (tempels) als beeldhouwkunst en de ontwikkelingen in het aardewerk (vazen en potten). Goedkope uigave van De Slegte met veel zwart wit foto's en illustraties. Er is inmiddels een 5e (Engelstalige) versie van dit boek verkrijgbaar bij Amazon. Vier klanten hebben een beoordeling geschreven, allen gaven 5 sterren.

 

IN SEARCH OF THE GREEKS, James Renshaw, 2008, Bristol Classical Press

Dit boek is een (Engelstalige) introductie in de (antieke) Griekse samenleving. Behandeld worden: religie, Olympische Spelen, drama in Atrhene, de samenleving in Athene, democratie in Athene en Sparta. Het is een schoolboek met na ieder hoofdstuk vragen en opdrachten.

 

LERNA in the Argolid, John L. Caskey, 1997, American School of Classical Studies at Athens

Dunne maar complete uitgave verkrijgbaar bij de opgraving. Bevat gedetaillerde kaart, informatie en zwart-wit foto's. Voor degene die iets meer wil weten dan wat er in de gratis brochure staat over het 'Huis met de Dakpannen'.

 

LOVE, SEX & TRAGEDY How The Ancient World Shapes Our Lives, Simon Goldhill, 2004, University Of Chicago Press

Schrijver is hoogleraar Griekse literatuur en cultuur in Cambridge. Een interssant (Engelstalig) boek voor degenen die willen weten hoe de antieke wereld ons huidig leven heeft beïnvloed. Onderdelen zijn bijvoorbeeld 'Het perfecte lichaam', 'Homosexualiteit', 'Politiek', 'Burgerschap' en 'Vermaak'.

 

MYCENAE a guide to the history and archaeology, Elsie Spatharie, 2001, hesperos Editions Athens

Engelstalige uitgave verkrijgbaar bij de opgraving met veel kleurenfoto's, duidelijke kaarten en illustraties. Gaat ook in op de geschiedenis van Mycene. Geeft in een apart hoofdstuk aan welke kunstschatten in het Nationaal Archeologisch Museum in Athene kunnen worden bewonderd.

 

MYCENAE EPIDAURUS TIRYNS NAUPLION, Nicos Papahatzis, 1978, Clio editions Athens

Engelstalige uitgave verkrijgbaar in de toeristencentra (datum herdruk onbekend) Gaat ook in op het Heraion van Argos, Argos (stad) Asine, Lerna en Troezen. Voorzien van fletse (gedateerde) foto's en kaarten en plattegronden.

 

MYTHOLOGICAL ATLAS OF GREECE, Pedro Ollala, 2002, Road Publications

Een originele aanpak met betrekking tot Griekse mythologie door geografie en oude literaire bronnen. Engelstalig, met veel gedetailleerde kaarten. De mythologische figuren worden besproken aan de hand van de plaatsen waar zij zouden zijn geweest of waar zij in bijzondere mate werden vereerd. Welke mythen zijn verbonden aan een bepaalde plaats? Of welke plaatsen worden geassocieerd met een bepaalde figuur? Maar het is ook een gewone atlas die extra informatie geeft zoals wat we er vandaag nog kunnen zien.

 

NAUPLION - PALAMIDI a guide to the history and archaeology, Elsie Spatharie,, uitgave 2000, Hesperos Editions Athens

Engelstalige uitgave verkrijgbaar bij de burcht (Palamidi) of bij het Archeologisch Museum in Nauplion. Gaat in op de geschiedenis van de stad (Venetianen en Ottomanen), de verschillende belangrijke bouwwerken, de moderne stad en op wat er te zien is in het museum.

 

NEMEA a guide to the museum and site, Stephen G. Miller, 2004, Archaeological Receipts Fund

Dikke, Engelstalige gids voor museum en archeologische site. Schrijver is de autoriteit op het gebied van Nemea en omgeving. Gids is een mengeling tussen een wetenschappelijke benadering voor studenten en een populaire voor toeristen. Met veel kleurenfoto's en plattegronden.

 

OLYMPIA the archaeological site and the museums, Olympia Vikatou, 2006, Ekdotike Athenon SA

Engelstalige uitgave verkrijgbaar bij de opgraving. Gaat in op de archeologie met een rondgang langs de bezienswaardigheden op de site en in het museum. Gaat ook in op de geschiedenis van de Olympische Spelen.

 

PAUSANIAS BESCHRIJVING VAN GRIEKENLAND, Peter Burgersdijk, 2011, Athenaeum-Polak & Van Gennep

Droge, bijna letterlijke vertaling van wat Pausanias schreef over zijn reis door Griekenland en de Peloponnesus. Leest niet echt gemakkelijk. Hier en daar voorzien van zwart-witfoto's en twee kaarten. Schrijver heeft deel 1 en 2 van Pausanias samengevoegd tot één deel, wat inhoudt dat hele stukken weggelaten zijn, omdat de schrijver die vermoedelijk niet interessant genoeg vond.

 

PAUSANIAS GUIDE TO GREECE 1: CENTRAL GREECE, Peter Levi, 1979, Penguin Classics

Engelse vertaling van het werk van Pausanias in twee delen. Uitgegeven in de populaire Penguin Classics serie. In het eerste deel worden onder andere de provincies Corinthia en Argolida beschreven.

 

PAUSANIAS GUIDE TO GREECE VOLUME 2: SOUTHERN GREECE, Peter Levi, 1979, Penguin Classics

Engelse vertaling van het werk van Pausanias in twee delen. Uitgegeven in de populaire Penguin Classics serie. In het twede deel worden onder andere de provincies Arkadia, Messinia, Lakonia en Ilia beschreven met een ellenlange passage over Olympia.

 

SCHOLTE’S GRIEKENLAND VASTELAND, Henrik Scholte, 1985 (?) Uitgeverij Kosmos

Was tot eind vorige eeuw een standaardwerk over Griekenland voor toeristen en liefhebbers van cultuur. Schrijver is een jurist die in dienst van de KLM vaak in Griekenland kwam. Ontwikkelde zichzelf tot letterkundige en werkte onder andere voor De Groene Amsterdammer en het NRC. Heeft een wollig taalgebruik en het boek doet - mede door de enkele zwart-wit foto's - zeer gedateerd aan.

 

SPIEGEL VAN DE GRIEKSE POËZIE VAN OUDHEID TOT HEDEN, Hans Warren & Mario Molengraaf, 2000, Meulenhoff

Precies wat de titel aangeeft: gedichten van Griekse auteurs in het Nederlands vertaald. Bigint met Homerus (achtste eeuw v.Chr.) en gaat door tot het eind van de 20e eeuw.

 

THE HISTORY OF GREEK VASES, John Boardman, 2007, Thames & Hudson

Buitengewoon handzaam boek bordevol uitstekende informatie over de Griekse vazen; in mijn ogen het standaardwerk voor iedere liefhebber van geschiedenis van Grieks aardewerk. Met veel (zwart wit) foto's. De schrijver behandelt de voor de tijd nieuwe ontwikkelingen en invloeden. Hij wordt gezien als de autoriteit op zijn vakgebied (Britain's most distinguished historian of ancient Greek art).

 

THE PELOPONNESE a traveller's guide to the sites, monuments and history, E. Karpodini, 1998, Ekdotike Athenon SA

Engelstalige uitgave verkrijgbaar in de toeristencentra met informatie over de belangrijkste plekken op de Peloponnesus. Met duidelijke tekeningen, kaarten en plattegronden. Veel gedateerde, fletse foto's. Gaat in op geschiedenis, archeologie en bezienswaardigheden en musea.

 

TIRYNS a guide to its history and archaeology, dr. Alkestis Papademetriou, uitgave 2015 Hesperos Editions Athens

Engelstalige uitgave verkrijgbaar bij de opgraving gaat in op de archeologie, geschiedenis van de stad en de kunstschatten in het Archeologisch Museum van Nauplion. Ook worden enkele fresco's genoemd die in het Nationaal Archeologisch Museum in Athene hangen.

 

WANDELINGEN DOOR DE ANTIEKE WERELD, Frédéric Bastet, 2005, Athenaeum-Polak & Van Gennep

Schrijver is oud-hoogleraar klassieke archeologie en oud-conservator van het Museum voor Oudheden in Leiden. Betreft populair wetenschappelijke artikelen over de antieke wereld en archeologie. Gaat niet alleen over Griekenland, maar ook over Rome en Byzantium. Leest zeer gemakkelijk (als een roman). Hoe ging men in het verleden met de oudheden om?

 

ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Στέφανος Γ. Ψημένος, 2004, ROAD ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Zeer dikke (Griekstalige) gids met 1200 bladzijden over de Peloponnesus. Schrijver reist per motor van dorp tot dorp. Zeer compleet en uitgebreide informatie. Met veel kaarten, foto's en illustraties.

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Αριστείδης Μιχαλόπουλος, 2002, EXPLORER

Populaire (Griekstalige) gids over de Peloponnesus. Qua uiterlijk doet het boek erg denken aan uitgaven in de Capitool reisgidsen reeks. Veel kaarten, tekeningen, plattegronden en foto's. Hoeveelheid tekst is daardoor wat beperkt, zoals bijvoorbeeld 10 bladzijden over Olympia, waarvan een groot deel door de plattegrond en door foto's wordt ingenomen.

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Ιωάννα Παπαθοδωρή, 2011, ΟΡΑΜΑ ΕΔΙΤΙΟΝΣ

Populaire (Griekstalige) gids over de Peloponnesus. Ingedeeld op provincie; geeft summiere informatie, rijkelijk voorzien van kleine foto's en kaarten.

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Εικόνες Μύθου και Ιστορίας, Νίκος Δεσύλλας, 2003, Εκδόσεις Σύνολο

Mooie (Griekstalige èn Engelstalige) uitgave voor op de koffietafel. Vooral prachtige foto's en slechts 12 pagina's tekst over hoe mooi de Peloponnesus is.

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ, Σταύρος Συρίγος, 2009, Anavasi

Grotewegenkaart in boekvorm (zowel Engels, Duits als Grieks). Door de schaal staat werkelijk iedere grote bocht in de weg op de kaart. Hierdoor verlies je soms het overzicht. Peloponnesus verdeeld over meer dan 150 deelkaarten. Per vakje op de kaart wordt ook de positie in graden en minuten aangegeven. Handig voor thuis, niet voor in de auto. Dan kun je beter investeren in een navigatiesysteem.

 

 

In de serie 'weggegooid geld':

MARCO POLO PELOPONNESOS (met tips van kenners), Claus Bötig, 1999, Van Riemst Uitgeverij

Speciaal voor toeristen die een boekje met de hi-lights in hun zak willen hebben.

 

MERIAN LIVE! PELOPONNESOS ONTDEKKEN EN BELEVEN, Waltraud Sperlich, 1999, Deltas, België - Nederland

Zakgids met 10 tips. Zeer summiere informatie, bijvoorbeeld twee zinnen over het belangrijkste klooster van de Peloponnesus en één bladzijde over Epidaurus, waarvan de helft ingenomen wordt door foto's.

 

WERELDWIJZER PELOPONNESOS, Henk Buma, 2009, Elmar, Rijswijk

Met achtergronden als geschiedenis, cultuur, natuur, bevolking, bezienswaardigheden, kaarten en plattegronden. Zeer onbetrouwbaar, zeer veel foutieve informatie en verkeerde foto's. Schrijver zal ongetwijfeld over de Peloponnesus gereisd hebben, maar ik vraag me af of hij zijn camper uit geweest is.

Voor de recente geschiedenis (na 2012) zijn er twee boeken die een goed beeld geven van Griekenland en de Grieken nu:

 

MODERN GREECE WHAT EVERYONE NEEDS TO KNOW, Stathis N. Kalyvas, Oxford Univerity Press, 2015

De geschiedenis van Griekenland in vogelvlucht (Engelstalig) aan de hand van korte stukjes als antwoord op vragen als 'Waar komt het cliëntelisme vandaan?' en 'Waarom werd Griekenland een land van kleine boeren?' Zeer verhelderend boek voor iedereen die niet alleen in de geschiedensi en economie maar ook in de volksaard geïnteresseerd is. Dit boek is een goede aanvulling op het hierboven genoemde A CONCISE HISTORY OF GREECE van Richard Clogg.

 

THE FULL CATASTROPHE, Inside the Greek Crisis, James Angelopoulos, Head of Zeus publishers, 2015

Engelstalig boek over de situatie in Griekenland anno 2015 door een tweede generatie Griek uit de VS die Griekenland bezoekt en dankzij de beheersing van de Griekse taal overal binnenkomt en eerlijke antwoorden krijgt op de vaak pijnlijke vragen die hij stelt.

 

Ben je meer geïnteresseerd in de geschiedenis van de Peloponnesus en in het bijzonder in het begin van de 19e eeuw, dan kan ik je de volgende aanraden:

 

TRAVELS IN THE MOREA, William Martin Leake, Forgotten Books (Classic Reprint Series), 2012

William Martin Leake leefde van 1777 tot 1860. Hij was een Brits legerofficier, maar ook een topograaf en verzamelde antieke kunst. Na zijn pensionering uit het leger (in 1815) richtte hij zich op de wetenschap en schreef TRAVELS IN THE MOREA over zijn verblijf op de Peloponnesus (1805 - 1807) in de laatste jaren van de Ottomaanse overheersing. Hij was in het Ottomaanse Rijk terechtgekomen als legerofficier toen Engeland ervoor koos om de Ottomanen bij te staan in hun oorlog tegen Frankrijk. De drie delen van elk ruim 500 bladzijden, geven een zeer uitgebreid beeld van de topografie en van het leven van zowel Grieken als Ottomanen. Hij refereert regelmatig aan zijn collega's in de Romeinse tijd, Pausanias en Strabo.

 

NARRATIVE OF A JOURNEY IN THE MOREA, William Gell, Scholar Select, 2015

Publicatie uit 1823 van Sir William Gell (1777 - 1836) waarin de schrijver vertelt over zijn vele reizen naar de Peloponnesus gedurende een periode van 20 jaar. Hij schreef dit boek op verzoek omdat de andere boeken uit die tijd over Griekenland vaak droge opsommingen en kaarten waren. Er wordt een beeld geschetst van het leven van de Griekse en Ottomaanse bewoners direct voorafgaand aan de Onafhankelijkheidsoorlog. ook dit boek is een gekopieerde herdruk van de uitgave van 1823 (compleet met tekeningen en schetsen van de auteur).

Copyright © All Rights Reserved